indicaties :

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel en bovenste luchtwegen

  • Sinusitis
  • Acute bronchitis
  • Bronchiaal astma
  • Verkoudheid